Credit Passport

Dotazníkové šetření

Vážený pane, vážená paní,

vzhledem k Vaší účasti v soutěžích Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko (Ocenění Českých LÍDRŮ – EXPORTÉRŮ – PODNIKATELEK) se na Vás dovolujeme obrátit s následující záležitostí.

Hospodářská komora České republiky společně s Asociací malých a středních podniků za podpory společnosti Mastercard provedla v závěru roku 2022 celorepublikový průzkum mezi mikro a malými podnikatelskými subjekty v České republice. Jedna z oblastí průzkumu se týkala přístupu finančního sektoru k financování segmentu mikro a malých podniků. Z publikované souhrnné zprávy průzkumu lze pro tuto oblast vyvodit některé závěry, které nevyznívají zcela pozitivně pokud jde o přístup k finančním nástrojům ať už jde o dostupnost a jednoduchost či použitelnost ve prospěch stability a růstu mikro a malých podniků, které tvoří významnou část ekonomiky České republiky. Detaily zprávy naleznete zde.

Odborný garant soutěží pořádaných Agenturou Helas, společnost CRIF, která je dlouholetý partner finančního sektoru a zajišťuje mimo jiné provoz tzv. úvěrových registrů nebo analytických služeb v oblasti zpracování informací o obchodních společnostech vnímá výše popsanou situaci obdobně na více trzích v Evropě. Proto i pro Českou republiku zvažuje spuštění služby označované jako Credit Passport. Tato služba na některých evropských trzích již aktivně pomáhá nejen efektivně propojit firmy ze sektoru SME a fyzických osob podnikatelů s finančními institucemi, ale zároveň vlastním firmám a živnostníkům dává srozumitelnou formou zpětnou vazbu jak jejich finanční situaci může finanční sektor hodnotit a na jaké oblasti se v případě finančního řízení zaměřit pro zajištění vyšší míry odolnosti jejich podnikání, případně zajištění zdrojů pro další růst.

Podrobnější informace o projektu, který úspěšně funguje v některých evropských zemích a zajišťuje financování malých a středních podniků a živnostníků, najdete zde.

Abychom zjistili případný zájem o českou podobu služby Credit Passport rádi bychom Vás požádali o zodpovězení několika jednoduchých otázek v následujícím dotazníku, jehož vyplnění nezabere více než 2 minuty.

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese partners.cz@crif.com.

Credit Passport

Updated on 2023-06-21T13:29:54+02:00, by Adéla Homutová.