Centrální evidence exekucí

Centrálny register exekúcií

CEE/CRE

Aplikace Cribis je propojena s daty z Centrální evidence exekucí ČR a Centrálny register exekúcií SK. Můžete vyhledávat informace o exekučních řízeních osob nebo společností.

Dotazování na exekuce probíhá ve 2 krocích. V prvním kroku zjistíte seznam všech aktuálních exekucí a následně dotazem zjistíte detail jednotlivé exekuce. Dotazovat se můžete také hromadně, v seznamu můžete nahrát až 10 000 subjektů.

CEE01

Vyzkoušejte si Cribis

Zdarma a bez závazků na 14 dnů

Vyzkoušet zdarma


Využíváte již aplikaci Cribis a máte zájem o další služby?

Napište nám

Centrální evidence exekucí/Centrálny register exekúcií

Updated on 2021-01-04T12:16:53+02:00, by CRIBIS.