Informace o firmách

O aplikaci Cribis

Cribis je spolehlivý datový zdroj o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osob z České a Slovenské republiky čerpající z více než 80 informačních zdrojů.
.

Nástroje aplikace

Díky užitečným nástrojům aplikace Cribis získáte komfortní přístup k informačním zdrojům a možnosti efektivního zpracování informací podle vašich potřeb.
.
.

Externí zdroje

Propojení na důležité informační zdroje jako jsou zahraniční reporty, informace z Centrální evidence exekucí a Katastrálního úřadu je vhodným doplněním informačních zdrojů umístěných přímo v aplikaci Cribis.

Cribis Connected

Umožňuje využívat data z aplikace Cribis přímo v jejich firemních informačních systémech a efektivně prověřovat své obchodní partnery.
.
.

Ukázky nástrojů

Reporty

Analytický pohled na firmu z variabilních úhlů pohledu pomocí kvalifikovaných a prověřených ukazatelů o ekonomické situaci firem.

Diagramy

Grafy obchodních a majetkových vazeb pro rychlý přehled o různých propojeních a celkové ekonomické situaci u obchodních partnerů.

Monitoring

Monitoring rizik a změn u právnických i fyzických osob, které mohou ovlivnit spolupráci s dodavateli a další obchodní aktivity vaší firmy.

Konečný vlastník a ESS

Funkcionalita aplikace Cribis, která v přehledné tabulce zobrazí buď složení ekonomicky spjaté skupiny nebo seznam konečných vlastníků.

Získejte bezplatný přístup do aplikace Cribis na 14 dnů


Kontakt

Nedozvěděli jste se všechno? Napište nám, rádi Vám odpovíme.

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Štětkova 1638/18; 140 00 Praha 4; Česká republika
+420 277 778 530 +420 277 778 580

Helpdesk:

helpdesk.cz@crif.com; +420 737 152 074

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ