Cribis

Posviťte si na své obchodní partnery.

main_cribis

Efektivní nástroj k prověřování společností a osob. Nabízíme kompletní obrázek o struktuře prověřované společnosti, klíčových osobách ve vedení, finančním zdraví, varovných informacích a závazcích vašich obchodních partnerů v České republice a na Slovensku.

  • šetříme váš čas
  • eliminujeme riziko spolupráce s nespolehlivými partnery
  • více než 90 zdrojů v jedné přehledné aplikaci
main_cribis

Diagramy obchodních a majetkových vazeb jsou praktickým nástrojem na investigaci dat, umožní nahlédnout do ekonomických vazeb s přesahem do minulosti.

Reporty jsou nástrojem pro komplexní analýzu společnosti z různých úhlů pohledu na riziko.

Činnost konkurence, obchodních partnerů a klientů provází neustále řada změn, které mohou mít zásadní vliv na aktivity vaší firmy.

Přizpůsobíte si vzhled a nastavíte funkce

Design aplikace Cribis si můžete přizpůsobit svým preferencím a požadavkům. Design aplikace můžete zvolit dle svého vkusu nebo nálady (umíme i darkmode).

Prizpusobeni-anim
Prizpusobeni-anim

Grafické zobrazení

Můžete nastavit barevné zobrazení, velikost a tvar tlačítek. Přizpůsobíte si vzhled i obsah reportu podle preferencí.

Responzivita

Aplikaci můžete pohodlně používat na počítačích, mobilních telefonech i tabletech. Vzhled se přizpůsobí velikosti zařízení, které aktuálně používáte.

Konfigurace dat

Portfolio obchodních partnerů můžete doplnit o zajímavá data, která si vyberete na pár kliknutí. Sledujete pouze pro vás užitečné údaje.

Fulltextové vyhledávání

Inteligentní nápověda při vyhledávání subjektů napojená na metadata urychlí dotazování. Vyhledávání je přímo napojeno na reporty a diagramy vazeb.

Služby v aplikaci

Aplikace Cribis obsahuje kreditní informace o více než 10 milionech podnikatelů a fyzických osobách z České i Slovenské republiky. Kromě toho je napojen na řadu nadstavbových modulů, které umožní komplexní prověření obchodních partnerů.

Služby

Prověření zahraničních společností formou on-line/off-line kreditního reportu, monitoringu či alternativních služeb k řešení problematiky KYC či AML. Dostanete se k informacím z celého světa, hranice pro nás nejsou překážkou.

Aktuální informace o platbách a platební morálce prověřovaných subjektů ve sdíleném programu. Přehledné zobrazení platební morálky obchodního partnera vč. iTRADE Indexu, který porovnává prověřovaný subjekt vůči ostatnímu trhu.

Prověření společnosti nebo osoby v sankčních seznamech (Seco, OFAC SDN, FinCEN, EU sanction list, atd.). Efektivní nástroj na dodržování pravidel proti praní špinavých peněz, financování drog nebo terorismu.

Přístup do Centrální evidence exekucí a Katastru nemovitostí přímo v aplikaci Cribis pro prověření obchodních partnerů a osob. Výhodné ceny za dotaz pro uživatele aplikace, možnost přizpůsobení jednotlivého dotazu a hromadné vyhledávání.

Služby

Jak aplikaci používají naši klienti?

Filip Nedorost – Českomoravský beton, a.s.

Cribis využíváme k monitoringu našich stávajících zákazníků a k získávání informací a lustraci u zákazníků nových. Nově využíváme i přístup do CEE. Mezi nejpoužívanější funkcionality patří diagramy vazeb a reporty o zákaznících.

Hlavním účelem proč CRIBIS využíváme, je včasná identifikace rizikových zákazníků.

Ing. Filip NedorostTechnik, správce pohledávek ve společnosti Českomoravský beton, a.s.

Lucie Bakrlíková – Generali Česká pojišťovna a.s.

CRIBIS intenzivně využíváme k vyhledávání informací, na základě kterých tvoříme analýzy rizikovosti. Oceňujeme přehlednost grafického zobrazení s možností několika úhlů pohledů či způsob řazení, stejně tak i oceňujeme přímé odkazy na další rejstříky a registry.

Vidíme, že firma CRIF má neustálou snahu aplikaci vylepšovat a posouvat dopředu a reagovat na změny (např. doplňkové informace ke COVID-19).

Lucie BakrlíkováManažer týmu analytické podpory vyšetřování ve společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.

Miroslava Kundrtová – ČEZ, a. s.

V našem týmu využíváme Cribis denně. Nejčastěji ke zjišťování skutečných majitelů a posouzení finanční situace jak dodavatelských společností, tak společností které chceme akvírovat. Možnost zjistit exekuce, dluhy vůči státním subjektům či insolvenci na jednom místě nám výrazně urychluje práci. Jako velký přínos také hodnotím diagram vazeb, který během chvíle dokáže uživateli přehledně zpracovat obraz propojených subjektů a umožňuje tak komplexní pohled na prověřovanou společnost a její okolí.

Miroslava KundrtováVÚ interní šetření a prověrky ve společnosti ČEZ, a. s.

Jan Klupka – BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

CRIBIS je u nás využíván jako jeden z hlavní zdrojů pro B2B risk procesy a to jak v BOHEMIA ENERGY, tak i u dceřiných společností CZ & SK. Využívá jej jak tým risk specialistů, tak ve score modelech a machine learningu i náš automatický systém řízení rizik.

Pravidelně v něm kontrolujeme jak data z finančních výkazů, tak index, semafory a varovné údaje. Riskaři často využívají i diagramy vazeb, které jsou v CRIBISu pěkně zpracované. V rámci větších klientských databází využíváme i monitoring, jelikož alerty z něj často urychlí odhalení rizik nebo jejich predikci.

Jan KlupkaRisk&Collection manažer ve společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Vlastimil V. – CCS

Cribis využíváme na denní bázi a jsme s jeho využitím velice spokojeni, neboť na jednom místě nalezneme nejen přehled o finanční situaci potencionálních zákazníků, ale i přehledný diagram vazeb a seznam varovných informací, které nám pomáhají zhodnotit rizikovost případného obchodu. Nad rámec těchto standardních služeb využíváme i informace z dalších zdrojů, které jsou do CRIBISU začleněny. Samozřejmostí je pro nás i možnost využití monitoringu stávajícího portfolia, kdy nám neunikne žádná změna, ale ani insolvenční řízení.

Vlastimil V.Credit supervisor ve společnosti CCS

David Turek – Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Aplikace CRIBIS jsme pro posuzování bonity našich klientů implementovali přímo do našeho online rozhodovacího systému.

Hodnotu získaných informací i bezproblémový chod aplikace jistě potvrdí každý uživatel. Proto bych rád navíc zmínil ochotu ze strany společnosti CRIF a širokou škálu možností, díky nimž bylo možné přizpůsobit výstupy z aplikace tak, aby přesně odpovídaly našim požadavkům a standardům.

Ing. David TurekÚvěrový analytik ve společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Petr Nicek – Metrostav stavebniny, s.r.o.

Denně nám chodí do mailu monitoring firem v insolvenci, o nespolehlivých plátcích i změny v hodnocení společností. Dále používáme Global reporty při stanovení limitů a pojištění, občas používáme vzájemné vazby.

Na stránky se dostaneme snadno prostřednictvím odkazů na našem intranetu. Pokud máme nějaký problém nebo dotaz, je operativně řešen pracovníku CRIFu ať už telefonicky, nebo osobní návštěvou.

Aplikace CRIBIS nám tak významně pomáhá v prevenci před nežádoucími pohledávkami.

Ing. Petr NicekJednatel společnosti Metrostav stavebniny, s.r.o.

Úvod

Updated on 2020-09-24T17:12:35+02:00, by devcribisc.