iRating

iRating

Metodika ratingového hodnocení subjektů, kterou vyvinula společnost CRIF – Czech Credit Bureau, je založena na kombinaci hodnocení finančních a nefinančních ukazatelů posuzované společnosti. Základem je množina ukazatelů, jejichž vážené bodové vyhodnocení určuje finanční a nefinanční bonitu a následně stanoví výsledný ratingový stupeň. Princip nastavení charakteristik ratingového modelu závisí na objemu dostupných dat.

iRating

Vyzkoušejte si Cribis

Zdarma a bez závazků na 14 dnů


Využíváte již aplikaci Cribis a máte zájem o další služby?

iRating

Updated on 2020-09-15T14:39:37+02:00, by devcribisc.