Služby v aplikaci Cribis

Možnost vyhledávat či parametrizovat informace o exekučních řízeních osob/společností vč. hromadného dotazu.

Online dotazy na nemovitosti, list vlastnictví či omezení nemovitosti pro společnost/osobu.

Celosvětové pokrytí informačních zdrojů, které umožňuje splnit regulační požadavky v oblasti KYC, AML či identifikaci PEP.

Export seznamu subjektů s přehledem nejdůležitějších informací.

Služby
Služby2

Prověření zahraničních společností prostřednictvím několika typů reportů a monitoringu.

Statisticko-matematické hodnotící modely společnosti CRIF založené na individuálním požadavku klienta.

Sdílení aktuálních informací o platbách prověřovaných subjektů v programu iTrade.

Možnost vyhledávat či parametrizovat informace o exekučních řízeních osob/společností vč. hromadného dotazu.

Online dotazy na nemovitosti, list vlastnictví či omezení nemovitosti pro společnost/osobu.

Celosvětové pokrytí informačních zdrojů, které umožňuje splnit regulační požadavky v oblasti KYC, AML či identifikaci PEP.

Export seznamu subjektů s přehledem nejdůležitějších informací.

Prověření zahraničních společností prostřednictvím několika typů reportů a monitoringu.

Statisticko-matematické hodnotící modely společnosti CRIF založené na individuálním požadavku klienta.

Sdílení aktuálních informací o platbách prověřovaných subjektů v programu iTrade.

Služby2

Vyzkoušejte si Cribis

Zdarma a bez závazků na 14 dnů


Využíváte již aplikaci Cribis a máte zájem o další služby?

Služby v aplikaci Cribis

Updated on 2020-09-15T14:37:34+02:00, by devcribisc.