Novinky v aplikaci Cribis 06/2017

1. Nové možnosti ve službě Monitoring
Do sekce Finanční výkazy u portfolií s právnickými osobami byly přidány tyto alerty:

 • Index Cribis (finanční a nefinanční hodnocení) –  upozorňujeme, že monitorujeme Index Cribis subjektů s finančním hodnocením
 • Úvěrová kapacita
 • Volná krátkodobá úvěrová kapacita

Nové položky ve službě Monitoring:

 • Monitoring negativní informace „Nezveřejnění účetní závěrky v termínu“ je možné nově zapnout také pro slovenské subjekty
 • Monitoring relace „Změna záznamu v centrálním registru smluv“ je možné nově zapnout také pro české subjekty


Poznámka: Pokud chcete monitorovat uvedené alerty v rámci již založených portfolií, pak je přidejte přes záložku Správa portfolia do každého požadovaného portfolia zaškrtnutím jejich check boxu a změnu uložte. Nově vytvořená portfolia monitorují tyto aletry v případě jejich výběru automaticky.

2. Možnost nastavení informačního e-mailu o blížícím se dosažení hranice limitu nebo termínu vyčerpání
V případech využívání služeb s omezeným počtem předplacených reportů (jako je CEE, CRE, KN, případně podle rozsahu předplacené služby také čerpání reportů), máte nyní možnost si nastavit pro každou službu zvlášť svoji vlastní hranici limitu, při které chcete být informováni e-mailem o jejím dosažení. Využití této nová funkce je pro jednotlivé uživatele volitelné a nikoli povinné. Pro nastavení této možnosti prosím kontaktujte Helpdesk tým (helpdesk.cz@crif.com), případně svého konzultanta služeb Cribis.

3. Novinka v reportu negativních informací (dále jen NI)
Nově je upřesněna identifikace společnosti, ke které odpovídající okno s NI patří. Report je k dispozici po kliknutí na ikonu NI anebo z diagramu vazeb kliknutím na zkratku NI – viz. obrázek níže.

4. Změny v přístupu k datům z Katastru nemovitostí ČR
V datech z Katastru nemovitostí byly provedeny následující změny:

 • z tabulky se základním přehledem (tzv. „teaser“) – byl odstraněn sloupec Omezení obsahující ANO/NE
 • u detailu budovy –bylo doplněno číslo popisné
 • do přehledu LV – byl doplněn sloupec s počtem všech vlastníků evidovaných k danému LV
 • v nové tabulce Vlastníci a jiná oprávnění v detailu zvoleného LV – je k dispozici výčet všech vlastníků evidovaných k LV
 • omezení vlastnického práva – jsou k dispozici pouze s potvrzením o souhlasu vlastníka nahlížet na jeho záznamy v ČÚZK (získané formou zaškrtnutí check boxu před zakoupením reportu)
  Poznámka: jestliže klient potvrdí, že je oprávněn k prohlížení dat z neveřejné části Katastru nemovitostí ČR (vymáhání pohledávky, smluvní vztah s osobou, její žádost o úvěr, atd.), bude mít v reportu jak omezení (tj. dostane report  v podobě před úpravou), tak v případě existence záznamů také novou tabulku Přehled omezení vlastnického práva, přičemž se  přehled týká celého r.č. (IČ) a obsahuje omezení, která nejsou svázaná s konkrétní nemovitostí
 • omezení jsou nově rozlišeny na Vážné / Méně vážné / Ne

5. Změna v Základním reportu (SK subjekty)

 • Zobrazování historických dluhů v sekci „Identifikovatelné závazky subjektu po lhůtě splatnosti“ je upraveno po vzoru negativních informací v reportu NI. Nová struktura zobrazuje dluhy v jedné tabulce seřazené dle data ukončení, data a zdroje.
 • Příklad – společnost Bau3mex a.s. (IČO 35761903)
6. Rozšíření reportu Ekonomicky spjatá skupina (ESS)

 • Report ESS je rozšířen o informaci o Konečných uživatelích výhod ze slovenského zdroje „Register konečných užívateľoch výhod (do 1. 2. 2017 ve správě Úradu pre verejné obstarávanie)“ a také ze zdroje „Register partnerov verejného sektora (od 1. 2. 2017 pod Ministerstvom spravodlivosti SK)“.
 • Sekce s aktuálně platnými daty je umístěna mezi tabulky Koneční vlastnici a Ekonomicky spjatá skupina
 • CZ příklad – Metrostav a.s. (ICO 00014915); SK příklad – CRIF Slovak Credit Bureau s.r.o. (IČO 35886013)

Marketingový seznam 
Marketingový seznam byl doplněn o Seznam zkratek negativních stavů (varovných informací), který je umístěn na konec marketingového seznamu – viz ukázka.