Změny v účetních výkazech a další novinky – 07/2017

CRIBIS – změny v účetních výkazech a další novinky – 07/2017 

  1. Zveřejňování účetních výkazů dle novely zákona o účetnictví (ČR)

Od roku 2016 je v účinnosti novela zákona o účetnictví, které kromě jiného ovlivňuje také strukturu zveřejňovaných účetních výkazů. Obecné změny v účetnictví zavedené v souvislosti se zmíněnou novelou jsou přehledně popsány například zde http://www.behounek.eu/news/ucto2016/).

S ohledem na novou strukturu účetních výkazů, upravených podle této novely, budeme v aplikaci Cribis od začátku července 2017 u firem, které budou plnit svoji informační povinnost na Sbírce listin, zveřejňovat účetní výkazy v nové struktuře. Zároveň jsme této nové struktuře v maximální možné míře rovněž přizpůsobili původní výkazy tak, aby byla zachována kontinuita.

Příklad 1 – nová struktura účetních výkazů v aplikaci Cribis 

Ve sloupci (i) jsou nově uvedeny kódy původních výkazů a ve sloupci (ii) kódy nových výkazů

Tato změna nemá přímo dopad na výpočet ukazatelů a výpočet Indexu CRIBIS.

Výjimkou jsou však zejména mikro účetní jednotky, které zveřejňují výkazy ve zjednodušeném rozsahu. U těchto subjektů bude postupně zaveden výpočet Indexu dle nefinančních kritérií.

Příklad 2 – ukázka výkaz mikro účetní jednotky na Sbírce listin (zveřejněna pouze rozvaha bez             výkazu zisku a ztrát):

Mám zájem o školení CRIBIS ↓

   

  1. Monitoring – doplněné funkcionality při nahrávání portfolií
  1. u portfolia podnikatelských subjektů (CZ i SK) se po nahrání seznamu subjektů  pod nalezenými             entitami zobrazí také seznam takových, které nebyly v aplikaci Cribis nalezeny (je v nich                             pravděpodobně chyba anebo nejsou registrované v příslušném státu, kde je portfolio na monitorování   nahráváno). Seznam subjektů, ke kterým nebyl nalezen kandidát je k dispozici jako export do Excelu.

b. po hromadném nahrání fyzických osob do portfolia je možný také hromadný výběr takových, které            nejsou dosud napárovány v naší databázi. Tyto osoby budou sledovány jako napárované a případně          jako nově založené entity. Tento výběr sledovaných fyzických osob je potom více relevantní. Uživatel        má tedy nyní tyto možnosti hromadného výběru nahraných fyzických osob: Jen v databázi,                          Nespárované, Vše, Žádný. Možnosti se v pravém sloupci zobrazují v uvedeném pořadí.

 

POSTUP:

       První krok: výběr možnosti NESPÁROVANÉ – viz níže

       Druhý krok: následně budou po výběru označené jen relevantní subjekty – viz níže

Mám zájem o školení CRIBIS ↓

   

  1. Short report – aktualizace termínů provedeného hodnocení
    Do Short reportů byly přidány termíny, ke kterým jsou provedeny prezentované hodnocení subjektů na základě finančních a nefinančních kritérií. Zároveň byly rozšířeny vysvětlivky o detaily kritérií, které vstupují do hodnocení Indexu Cribis.

            Zároveň byly rozšířeny vysvětlivky o detaily kritérií, které vstupují do hodnocení Indexu Cribis.

Mám zájem o školení CRIBIS ↓


  1. Rozšíření informací v Detailu subjektu „i“
    Pro zjednodušení práce byly k informacím v Detailu subjektu (report je dostupný ve výsledku vyhledávání vedle názvu subjektu pod ikonkou „i“) přidány tlačítka dostupných reportů pro daný typ entity (SK/CZ).

Mám zájem o školení CRIBIS ↓


Je pro vás změn v CRIBISU hodně? Chcete si být jisti, že naše služby využíváte naplno?

Připravujeme pro vás

Školení CRIBIS