CRIBIS Connected

Integrační platforma umožňující snadné rozšíření vašeho informačního systému o klíčové informace o vašich obchodních partnerech

API

Upozornění: pro využití služeb dostupných prostřednictvím API Cribis Connected je nutný platný účet do produkčního nebo vývojového/testovacího prostředí.


API changelog

12/2021

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_122021

 • List RelationTypeCode,

Nové typy vazeb

 • RelationTypeCode = AA0118 (Rozhodčí komise)
 • RelationTypeCode = AA011800 (Rozhodce)
 • RelationTypeCode = AA011801 (Předseda rozhodčí komise)
 • RelationTypeCode = AA011802 (Místopředseda rozhodčí komise)
 • RelationTypeCode = AA011803 (Člen rozhodčí komise)

Úprava popisu vazby

 • RelationTypeCode = AA011601 (Konečný uživatel výhod (RPO))
 • List Warnings_cd, změna zkratky v SK jazyce (v přípravě)
  • WarningID = 24 (Konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie), zkratka KZBL
 • List Assets, doplněno vysvětlení k řazení položek a označení součtových položek

 

Upravený dokument: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_122021

 • List RelationTypeCode,

Nové typy väzieb

 • RelationTypeCode = AA0118 (Rozhodcovská komisia)
 • RelationTypeCode = AA011800 (Rozhodca)
 • RelationTypeCode = AA011801 (Predseda rozhodcovskej komisie)
 • RelationTypeCode = AA011802 (Podpredseda rozhodcovskej komisie)
 • RelationTypeCode = AA011803 (Člen rozhodcovskej komisie)

Úprava popisu väzby

 • RelationTypeCode = AA011601 (Konečný užívateľ výhod (RPO))
 • List Warnings_cd, zmena skratky v SK jazyku (v príprave)
  • WarningID = 24 (Konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie), skratka KZBL
 • List Assets, doplnené vysvetlenie k zoradeniu položiek a označeniu súčtových položiek

 

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_122021

 • List RelationTypeCode,

New type codes

 • RelationTypeCode = AA0118 (Arbitration committee)
 • RelationTypeCode = AA011800 (Arbitrator)
 • RelationTypeCode = AA011801 (Chairman of the arbitration committee)
 • RelationTypeCode = AA011802 (Vice-Chairman of the arbitration committee)
 • RelationTypeCode = AA011803 (Member of the arbitration committee)

Updated description of a relation

 • RelationTypeCode = AA011601 (Users of the final benefits (RPO))
 • List Warnings_cd, shortening updated, only in SK language (in preparation)
  • WarningID = 24 (Konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie), shortening KZBL
 • List Assets, added explanation for sorting items and marking summary items

10/2021

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_102021

 • List Warnings_cd, new type codes of supplementary information
  • WarningID = I800PF (Supplementary pension insurance intermediary)
  • WarningID = I800PM (Intermediary of payment instruments)
  • WarningID = I800SM (Currency exchange activities)
  • WarningID = I808 (Public interest entity)
 • List RegistrySectionDictionary, new type code
  • RegistrySectionID = PV (ID in the Register of public sector partners)

There is also an adjustment in the GetGlobalReport method in the FinancialStatements section. In the case of a Slovak entity, the method could return up to three types of financial statements for one accounting period, if the entity published standard and IFRS statements for the same period. As a result, when the web service is limited to 5 accounting periods, data for only two or three years were available in the response. Newly, the method will return only one type of financial statement for each period according to priority: standard statements, IFRS original statement, IFRS statement of selected data, consolidated IFRS statements, so it always returns data for 5 periods, if available.

This adjustment applies to approximately 100 Slovak entities reporting in IFRS standards.

08/2021 nr. 2

Document changed:

WS2_1 functions_08_2021 detailed (SK + CZ WS), TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20210809_FULL (CZ WS)

and schema

CribisSKWS21definition (SK + CZ WS), CRIBIS CZ WS XSD schemas_082021 (CZ WS)

 • Updated input and output schema of the method getGlobalEconomicGroup
  • New optional input parameter finalBenefitsUsers (true / false), default is false. If true, then the answer contains another section FinalBenefitsUsers with data of Users of the final benefits (from the SK source Register of public sector partners) and Beneficial owners (from the CZ source Evidence of beneficial owners). The section FinalBenefitsUsers has its own structure of elements.
  • SK + CZ WS: input schema is part of WSDL
 • This update will be available since September 2021

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_082021 nr2

 • List Warnings_cd, new type code
  • WarningID = 07 (The real owner of the subject in a tax haven)
 • Minor text updates and corrections of typos in the description of items in the code lists of relations (RelationTypeCode) and sources (SourceCode).

08/2021

At the end of August 2021, changes in the codes of relations and supplementary information will be implemented. The codes of already existing information (mentioned below) will be changed. After the change, the data will be available only under the new codes. As the information itself does not change, no alerts will be generated.

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_082021

 • List RelationTypeCode
  • Data with the code RelationTypeCode = AA0116 will be moved under the code AA011600
  • New type RelationTypeCode = AA011600 (Users of the final benefits) – it will contain data from the Slovak sources: Register of public sector partners, Register of legal entities
  • Old type RelationTypeCode = AA0116 will be still available in the codes with different name Users of the final benefits / Beneficial owner (it is main code for this part of tree branch of relations)
  • New codes, available immediately
   • RelationTypeCode = AA011603 (Direct beneficial owner)
   • RelationTypeCode = AA01160300 (Direct beneficial owner)
   • RelationTypeCode = AA01160301 (Direct beneficial owner - final recipient)
   • RelationTypeCode = AA01160302 (Direct beneficial owner - final influence)
   • RelationTypeCode = AA01160303 (Direct beneficial owner - final recipient with final influence)
   • RelationTypeCode = AA01160304 (Direct beneficial owner - alternate owner according to § 5 of Act No. 37/2021 Coll.)
   • RelationTypeCode = AA011604 (Indirect beneficial owner)
   • RelationTypeCode = AA01160400 (Indirect beneficial owner)
   • RelationTypeCode = AA01160401 (Indirect beneficial owner - final recipient)
   • RelationTypeCode = AA01160402 (Indirect beneficial owner - final influence)
   • RelationTypeCode = AA01160403 (Indirect beneficial owner - final recipient with final influence)
   • RelationTypeCode = AA01160404 (Indirect beneficial owner - alternate owner according to § 5 of Act No. 37/2021 Coll.)
 • List Warnings_cd
  • Data with the code WarningID = I10 (Healthcare provider) will be under the code I805
  • Data with the code WarningID = I11 (Road transport registers) will be under the code I806
  • Data with the code WarningID = I1100 (Taxi concession) will be under the code I80600
  • Data with the code WarningID = I1101 (Registered carrier - passenger road transport) will be under the code I80601
  • Data with the code WarningID = I1102 (Registered carrier - freight road transport) will be under the code I80602
  • Data with the code WarningID = I12 (Family company) will be under the code I807
   • Previous codes will not be in the list
 • List SubjectType – new subject type (available only with custom relations created by a web user)
  • CO – custom entity type Other

07/2021

All updates will be in production within 2 weeks.

Document changed: CribisSKWS21definition (for CZ WS version document: CRIBIS CZ WS XSD schemas_072021)

 • Updated schemas:
 • getRelationsReport (input) – separate input schema is part of only CZ WS documentation, SK CZ WS schema is part of the WSDL. The method contains new optional parameters
  • addressEntities: if addressEntities = true, the output contains also entities of addresses and its relation. Entities of addresses have its own structure of elements, different from the structure for subjects. If addressEntities = false the structure of the response is the same as now. Default is false.
  • customRelations: if customRelations = true, the output contains also custom entities and relations. Custom entities has the same structure of elements as subjects. The element Type marks these entities by CC, CP, CA. Default is false.
 • getRelationsReport (output) – new elements for entity of address. Available when addressEntities = true
 • getGlobalReport (output) – new elements Prefix and Suffix in the complex KeyOwner and Individual. Since the new elements were added, the prefix and suffix are not part of elements Name and Surname.

 

Document changed: WS2_1 functions_07_2021 detailed (for CZ WS version document: TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20210712_FULL)

 • getRelationsReport – added description of new optional inputs parameters addressEntities and customRelations – the same description as is in the part about schemas update.

 

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_072021

 • List RelationTypeCode – update of description and shortening
  • RelationTypeCode like AA15% (CRIF Foreign relations)
  • RelationTypeCode = AA04P4 (Probably the identical person)
 • List SubjectType – new types added
  • A – entity of address
  • CC – entity of custom company
  • CP – entity of custom person
  • CA – entity of custom address
 • List Statement_type – new type
  • Code = 60 (IFRS original), will be available in the response in 3Q2021, only for SK entities
 • List CourtAndOfficeList – new list (list of courts and offices that do registration of economics subjets), available in the getGlobalReport, section Registration
 • List AddressDetailPurposeCode – new list (list of possible purposes of place (addresses)), available in the response of the method getRelationsReport when input parameter addressEntities = true

 

Document changed: CRE_CEE connector info

output samples added, added description of error messages

04/2021 nr. 2

Document changed: WS2_1 functions_04_2021 detailed

 • List GetUpdates2 (alerts), new types of alerts
  • Code = C_BNL (Bankruptcies and restructurings (main records))
  • Code = C_BNL_P (Bankruptcies and restructurings (main records))
  • Code = C_EX4 (Execution property)
  • Code = C_EX5 (Execution other)
  • Code = C_INI (Insolvency (main records))

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_042021 nr2

 • list Warnings_cd – update of description
  • Warning ID = I1 (PEP / Public functionary)
  • Warning ID = I1CR (PEP / Public functionary of the Czech republic)
  • Warning ID = I1SR (PEP / Public functionary of the Slovak republic)
 • list RelationTypeCode – update of description and shortening only in CZ and SK mutation
  • RelationTypeCode = AA0116 (Users of the final benefits)
 • List AlertTypesLabels (it is copy of the list GetUpdates2 (alerts) in the document WS2_1 functions_04_2021 detailed)

04/2021

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_042021

 • list Warnings_cd, new type code of warning and supplementary information
  • Warning ID = I12 (Family company)
 • list RelationTypeCode – new type code of relations
  • Warning ID = AA0216 (Contact person for export)
 • list RelationTypeCode – other updates
  • Warning ID = AA120101 (Governor) description updated in SK mutation
  • Warning ID = AA120001 (Mayor / High mayor) description updated in all language mutations

02/2021 nr. 2

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_022021nr2

 • list Warnings_cd, new type codes of warning and supplementary information
  • Warning ID = BA47 (Termination of the procedure for the proposal to determine the repayment schedule)
  • Warning ID = BA48 (Entity in the list of persons that may be deleted from the Commercial Register)
  • Warning ID = DO04 (Rejection of an application for temporary protection)
  • Warning ID = IN02Q4 (Notification of the ČNB on the declaration of bankruptcy)
  • Warning ID = IN02Q5 (Resolution on the interruption of debt relief)
  • Warning ID = IN02Q6 (Insolvency administrator report)
  • Warning ID = IN02Q7 (Resolution on non - approval of debt relief and suspension of proceedings)
  • Warning ID = IN02Q8 (NS - Note)
  • Warning ID = IN02QA (Resolution on waiving the execution of the inventory of assets)
  • Warning ID = IN02QB (Resolution on the cancellation of the approved debt relief and the termination of the proceedings)
  • Warning ID = IN02QC (NS - Statement on appeal)
  • Warning ID = IN02QD (Expenses summary)
  • Warning ID = IN02QE (Statement from the CEO)
  • Warning ID = IN02QF (Purchase contract)
  • Warning ID = IN02QG (Completion of the application)
  • Warning ID = IN02QH (NS - Decision NS - corrective)
  • Warning ID = IN02QP (Withdrawal of denial of claim by the creditor)
  • Warning ID = IN02QQ (Resolution not to approve the change of the reorganization plan)
  • Warning ID = IN02QR (NS - Decision of NS)
  • Warning ID = IN02QS (Resolution on rejection / suspension of objections)
  • Warning ID = IN02QT (Order terminating the appeal proceedings)
  • Warning ID = IN02QU (Resolution on the extent of voting rights at creditors' meetings)
  • Warning ID = IN02QV (NS - Supplement to the appeal)
  • Warning ID = IN02R0 (Contract)
  • Warning ID = IN02R1 (Resolution on the suspension of proceedings against the deceased debtor)
  • Warning ID = IN02R2 (Request to remove a debtor from the list of debtors)
  • Warning ID = IN02R3 (Record of negotiations with the debtor)
  • Warning ID = IN02R4 (Instruction of the secured creditor)
  • Warning ID = IN02R5 (Resolution on the imposition of a fine under the Insolvency Act)
  • Warning ID = IN02R6 (Resolution on the invalidity of a legal act)
  • Warning ID = IN02R7 (NS - Replica to express)
  • Warning ID = IN02R8 (Communication on the interrelationship of the files)
  • Warning ID = IN02RA (VS - Resolution - repealed and stopped)
  • Warning ID = IN02RB (Resolution on the instruction of the secured creditor)
  • Warning ID = IN02RC (NS - Decision NS - challenge)
  • Warning ID = IN02RD (NS - Withdrawal of appeal)
  • Warning ID = IN02RF (Resolution on the extension of the debt relief process)
  • Warning ID = IN02RG (Resolution on compliance with the tenant's proposal to cancel the termination of the lease)
  • Warning ID = IN02RH (Receivable for property)
  • Warning ID = IN02RJ (NS - Judgment Protocol)
  • Warning ID = IN02RK (Order rejecting the appeal)
  • Warning ID = IN02RM (Resolution on the approval of debt relief by fulfilling the repayment schedule with the monetization of assets)
  • Warning ID = IN02RN (Resolution on the ineffectiveness of the withdrawal of the debt relief application)
  • Warning ID = IN02RU (Final termination of the matter)
  • Warning ID = IN02RV (Cancellation of the interconnection of files)
  • Warning ID = IN02S0 (Resolution on the additional finding of a denied claim)
  • Warning ID = IN02S1 (NS - Decision NS - suspension of enforceability)
  • Warning ID = IN02S2 (Resolution rejecting the application for debt relief and suspending the proceedings)
  • Warning ID = IN02S3 (Resolution rejecting the creditor change proposal)
  • Warning ID = IN02S4 (Debtor 's request)
  • Warning ID = IN02S5 (Resolution on return of SOP / SOP overpayment)
  • Warning ID = IN02S6 (Proposal for interruption of debt relief)
  • Warning ID = IN02S7 (Invitation to foreign creditors according to § 430 IZ)
  • Warning ID = IN02S8 (Resolution not to confirm the administrator elected by the creditors' meeting)
  • Warning ID = IN02SA (Resolution on continuing debt relief)
  • Warning ID = IN02SB (Bankruptcy declaration proposal)
  • Warning ID = IN02SC (Resolution on non - compliance with debt relief)
  • Warning ID = IN02SD (NS - Inquiry on the status of proceedings)
  • Warning ID = IN02SE (Review report)
  • Warning ID = IN02SM (Resolution rejecting the application for authorization of debt relief and suspension of proceedings)
  • Warning ID = IN02SS (Resolution rejecting the motion for exemption from payment of claims)
  • Warning ID = IN02ST (Resolution on setting a deadline for fulfilling the receivable for the substance and determining the part of the property that will be used for payment)
  • Warning ID = IN02SU (Extract data from basic registers)
  • Warning ID = IN02SV (Invitation to file an action to determine the order of the claimed claim (§ 203a IZ))
  • Warning ID = IN02T0 (Resolution on the payment of an advance on the costs of proof)
  • Warning ID = IN02T1 (Mutual proposal)
  • Warning ID = IN02T2 (Resolution on non - publication of the insolvency petition)
  • Warning ID = IN02T3 (Debt relief message)
  • Warning ID = IN02T4 (Notification of a change in the person of the creditor)
  • Warning ID = IN02T5 (NS - Communication)
  • Warning ID = IN02T6 (Contract for sale outside the auction)
  • Warning ID = IN02T7 (Accounting statement)
  • Warning ID = IN02T8 (Resolution on the termination of the debtor's exemption from the payment of outstanding receivables)
  • Warning ID = IN02TE (Decree on initiating insolvency proceedings of another debtor)
  • Warning ID = IN02TF (NS - Judgment of the Constitutional Court)
  • Warning ID = IN02TH (Resolution on the termination of the appeal proceedings)
  • Warning ID = IN02TJ (IS debt relief report)
  • Warning ID = IN02TK (Resolution on the refusal to deny the claim by the registered creditor)
  • Warning ID = IN02TL (Resolution on the withdrawal of the exemption from the payment of outstanding claims)
  • Warning ID = IN02TO (A call to foreign creditors pursuant to Section § 430 IZ)
  • Warning ID = IN02TU (Resolution dismissing the appeal for late payment)
  • Warning ID = IN02TV (NS - Decision of the NS - postponement of legal force)
  • Warning ID = IN02U0 (Resolution on the review report)
  • Warning ID = IN02U1 (Notification of denial of registration of the claim)
  • Warning ID = IN02U2 (Resolution on confirmation / amendment / acceptance of objections)
  • Warning ID = IN02U3 (Resolution on the revocation of the decision approving the SJM settlement agreement)
  • Warning ID = IN02U4 (List of assets and liabilities)
  • Warning ID = IN02U5 (NS - Decision NS - procedural succession)
  • Warning ID = IN02U6 (Notification of denial of the registered claim)
  • Warning ID = IN02U7 (NS - Request)
  • Warning ID = IN02U8 (NS - Decision of the NS on appeal - amending)
  • Warning ID = IN02UA (Decree on the review report and the debt relief report)
  • Warning ID = I10 (Healthcare provider)
  • Warning ID = I11 (Road transport registers)
  • Warning ID = I1100 (Taxi concession)
  • Warning ID = I1101 (Registered carrier - passenger road transport)
  • Warning ID = I1102 (Registered carrier - freight road transport)
 • list RelationTypeCode – new type codes of relations
  • Warning ID = AA02VF (Management of state organizations - public officials)
  • Warning ID = AA02VF00 (Head of the organizational unit of the state)
  • Warning ID = AA02VF01 (Head of the 1st Corps Security Corps)
  • Warning ID = AA02VF02 (Chief member of the security corps of the 2nd management level)
  • Warning ID = AA02VF03 (Chief member of the security forces)
  • Warning ID = AA02VF04 (Senior employee of the 2nd level of management)
  • Warning ID = AA02VF05 (3rd level manager)
  • Warning ID = AA02VF06 (Senior employee of the 4th level of management)
  • Warning ID = AA02VF07 (Chief official of a territorial self-governing unit)
  • Warning ID = AA02VF08 (Department Director)
  • Warning ID = AA02VF09 (Director of a research institution)
  • Warning ID = AA02VF10 (Section Director)
  • Warning ID = AA0117 (Trust fund administrator)
  • Warning ID = AA011700 (Trust fund administrator - f.o.)
  • Warning ID = AA011701 (Trust fund administrator - p.o.)
  • Warning ID = AA0214 (Professional representative of the health service provider)
  • Warning ID = AA0215 (Transport Manager)

02/2021

Document changed:

WS2_1 functions_02_2021 detailed

 • Updated description to methods GetLiensReport, GetPersonLiensReport
  • Both methods have new input parameter isHistorical (true, false). If isHistorical = true, the response contains also historical records and the element "Historical" (0,1).

CribisSKWS21definition

 • Updated schemas
  • LR2.0 (GetLiensReport) – element Historical added
  • PLR2.0 (GetPersonLiensReport) – element Historical added

CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_022021

 • New list RelationReliabilityID – codes of ReliabilityID (available in getGlobalRelations)

10/2020

Updated document: CRIBIS CONNECTED - hyperlinks 5.0

Because the new version of the Cribis application was issued, parameterized Cribis hyperlinks were also modified.

Especially the certificate lines were changed to www3.cribis.cz/hyperlink/cert?, respectively www3.cribis.sk/hyperlink/cert?. Furthermore, a new method of composing links has been added. The method allows users to build a hyperlink to any page of the application by simply copying part of the url.

The original hyperlinks still remain valid and compatible without the need for any modifications. All landing pages are available, except for the Flexi report (Czech entity report) and the General report (Slovak entity report), which were replaced by a joint Global report. The original parameterized hyperlinks directed to these two reports now link to the common Global report.

09/2020

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_092020

List Warnings_cd, New type code of supplementary information

 • WarningID = I80308 (COVID19 - Entity in the sector with long-term consequences of the coronary crisis)

List Warnings_cd, typo correction in CZ version

 • WarningID = BA (Konkurzy, restrukturalizace a vyrovnání)

 

Cribis migration: In the period from 22nd of September to 30th of September, the Cribis users will be migrated to the new version. Please note that this migration will not affect our web services.

07/2020

Document changed:

CribisSKWS21definition (SK clients and CZ clients since 2018)

 • Updated schemas: Global2.0, GlobalM2.0, GlobalS2.0

CRIBIS CZ WS XSD schemas_072020 (CZ clients till 2017)

 • Updated schemas: GetGlobalReportOutput, GetGlobalMicroReportOutput, GetGlobalSimpleReportOutput

 

All mentioned methods

 • new element CountryAlpha2 in the complex types Address/HistoricalAddress (contains shortenings of countries in ISO Alpha 2)

Global2.0

 • new element NutsID in the complex type CompanyIdentification (contains values from the collumn NutsID, list MunicipalityList/DictrictList)
 • new element PositionID in the complex types KeyOwner/Individual (contains internal ID)
 • new element InstitutionalSubsectorCode in the complex type CompanyIdentification (contains values from the collumn Shortening, list InstitutionalSectorDictionary)

GetGlobalReportOutput

 • new element NutsID in the complex type CompanyIdentification (contains values from the collumn NutsID, list MunicipalityList/DictrictList)
 • new element PositionID in the complex types KeyOwner/Individual (contains internal ID)

 

CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_072020

 • new list CountryList with Alpha 2 codes

06/2020

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_062020

List Warnings_cd, New type codes of warning and supplementary information

 • WarningID = DO (Temporary protection against creditors)
 • WarningID = DO01 (Temporary protection against creditors)
 • WarningID = DO02 (Abolition of temporary protection against creditors)
 • WarningID = DO03 (Abolition of temporary protection against creditors by a court)
 • WarningID = SK (Statutory body or owner in bankruptcy proceedings)
 • WarningID = SKSO (Statutory body in bankruptcy proceedings)
 • WarningID = SKVL (Owner in bankruptcy proceedings)
 • WarningID = I80304 (Contribution provided from the targeted ANTIVIRUS program)
 • WarningID = I80305 (Beneficiaries of support in the COVID I, EXPANZE - COVID and COVID II programs)
 • WarningID = I80306 (Modified probability of bankruptcy with the expected decline in GDP by 8%)
 • WarningID = I80307 (Contribution provided from the targeted Prvá pomoc)
 • WarningID = I804 (Certification)
 • WarningID = IU (Information on a person's death)

List OwnershipTypeDictionary, new list – ownership types dictionary

List InstitutionalSectorDictionary, new list – Institutional sector dictionary

05/2020

Document changed:

WS2_1 functions_05_2020 detailed

CribisCZSK WS2.1 UserManual_core_05_2020

CribisSKWS21definition

 • New methods added (description, schemas)
  • CUZKGetCandidates - Returns a list of entities (objects) that meet the input criteria.
  • CUZKGetOverview - Returns an overview of the property sheets according to IdOS returned by CuzkGetCandidates.
  • CUZKGetOverviewDirect - Returns an overview of the person's property sheets based on the match of the full name and birth number.
  • CUZKGetDocument - The method returns a complete XML document obtained from CUZK encoded in BASE64.

 

New document: ciselnikyCUZK2020_05

 • Lists of CUZK codes

 

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_052020

 • List Warnings_cd
  • New type codes of supplementary information
  • WarningID = I803 (Impact of the COVID 19 pandemic by main business activity)
  • WarningID = I80300 (COVID19 - An entity in a sector that should not be at risk)
  • WarningID = I80301 (COVID19 - Entity in a sector directly affected by decisions of public authorities (prohibition of activity))
  • WarningID = I80302 (COVID19 - Entity in an endangered sector)
  • WarningID = I80303 (COVID19 - Entity in the secondary affected sector)
  • New type codes of warning information
  • WarningID = 0304 (Authorization to carry out execution)
  • WarningID = 0305 (Execution for business share (shareholder - natural person entrepreneur))
  • WarningID = RM (Ready made company)
  • New type codes of warning information in preparation
  • WarningID = SI (Statutory person or owner in Insolvency)
  • WarningID = SISO (Statutory person in Insolvency)
  • WarningID = SIVL (Owner in insolvency)
 • list Statement_type, added explanation to the Czech statement type with TypeCode = 00 (type blank)
 • list Nace_cd, added values to the column Shortening
 • list AddressType_CD, new type code
  • AddressTypeID = OTIU (Address – IVES)
  • IVES = Organization for Public Administration Informatics (Slovak source)
 • List RegistrySectionDictionary, new type code only for Slovak outputs
  • RegistrySectionID = UD (VVO – Subject´s reg. number for a public procurement)

04/2020

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_042020

 • list Statement_type, added explanation to the Czech statement type with TypeCode = 00 (type blank)
 • list Nace_cd, added values to the column Shortening
 • list AddressType_CD, new type code
  • AddressTypeID = OTIU (Address – IVES)
  • IVES = Organization for Public Administration Informatics (Slovak source)
 • List RegistrySectionDictionary, new type code only for Slovak outputs
  • RegistrySectionID = UD (VVO – Subject´s reg. number for a public procurement)

02/2020 nr. 2

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_022020nr2

 • list Warnings_cd, new type codes of supplementary information about members of a chamber:
  • WarningId = IK (Chambers - professional, business, industrial)
  • WarningId = IK0I (Italian-Czech Chamber of Commerce and Industry (member))
  • WarningId = IK0N (Czech-German Chamber of Commerce and Industry (member))
   • The codes will be in the production in 1Q2020
 • list BankInfoList – new list with detailed information about elements in the section BankInfoList

02/2020

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_022020 and WS2_1 functions_02_2020 detailed

Affected methods: getGlobalReport, getGlobalMicroReport

 • ProbabilityOfDefault specification updated to: It displayes value (number) in %. The element is not in the output when the value is not available.

The deploy to the production will be on Monday 17th of February.

01/2020

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_012020

 • List Warnings_cd
  • existing abbreviation changed: WarningsID = CS (Change of statutory body), abbreviation changed to ZST
  • new type code: WarningID = BA46 (Notice of objection to the registration of assets in the inventory, abbreviation UNM)
   • The type code is in preparation, it will be in the web service in 1Q2020

12/2019

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_122019

 • List Warnings_cd, new type code
  • WarningsID = A0FBFD (Resident of the municipal office)
 • List RelationTypeCode, new type codes
  • RelationTypeCode = AA04P4 (Identical person (name and date of birth))
  • RelationTypeCode = AA04P5 (Identical person (full name of a foreign state (except the Czech Republic and Slovakia)))
  • Both types are in preparation, they will be in the web service in 1Q2020
 • Lists AddressType_CD, NACE_CD, added missing texts to the column Shortening

11/2019

Document changed: WS2_1 functions_11_2019 detailed

 • getGlobalReport, getGlobalMicroReport updates:
  • Output: The new element TypeCode was added into the section BasicEconomicsList. TypeCode defines type of financial statement.
  • Input: The new optional parameter Consent_iTrade was added. Consent_iTrade offers positive data of Czech entrepreneurs in the section iTrade.

Document changed: CribisSKWS21definition

 • updated schemas: Global2.0, GlobalM2.0

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_112019

 • list Position renamed to RelationTypeCode

Document changed: TS_CRIBISCONNECTED_CZ_WS_verze 331_20191107_FULL

 • getGlobalReport, getGlobalMicroReport:
  • Output: The new element TypeCode was added into the section BasicEconomicsList. TypeCode defines type of financial statement.
  • Input: The new optional parameter Consent_iTrade was added. Consent_iTrade offers positive data of Czech entrepreneurs in the section iTrade.

Document changed: CRIBIS CZ WS XSD schemas_112019

 • updated schemas: GetGlobalReportInput.xsd, GetGlobalReportOutput.xsd, GetGlobalMicroReportInput.xsd, GetGlobalMicroReportOutput.xsd

09/2019

Document changed: CRIBIS CZ WS_Ciselniky_Codes_092019

 • List Position, new type code RelationType = CU (Custom relation)
 • List Warnings_cd, new type codes:
  • WarningID = IB (Tax)
  • WarningID = IB00 (VAT - Excessive)
  • WarningID = IB01 (VAT - Own tax liability)
  • WarningID = IB02 (Income Tax - assessed)
  • WarningID = IB03 (Income Tax - additionally assessed)
  • WarningID = IB04 (Income Tax - tax loss)
 • List Address, new type code AddressTypeCD = OTKA (Office address/workplace)
 • List Assets, new type codes in the Czech financial statements (statement type = 40 / CAS 2016):
  • Code = p1600 (Accruals assets)
  • Code = p1602 (Prepaid expenses)
  • Code = p1604 (Complex prepaid expenses)
  • Code = p1606 (Accrued incomes)
  • Code = p1608 (Retained earnings or unpaid loss of past years (+/-))
  • Code = p1610 (Accruals liabilities)
  • Code = p1612 (Accrued expenses)
  • Code = p1614 (Deferred revenues)

Kontaktujte nás!

Máte zájem o více informací k propojení, chcete vědět více o dostupnosti konkrétního systému nebo jste nenašli odpověď na jinou otázku týkající se CRIBIS Connected?

Napište nám

API

Updated on 2021-12-16T17:38:23+02:00, by Adéla Homutová.