Novinky v aplikaci CRIBIS 4/2021

Novinky v aplikaci CRIBIS 4/2021

Vážení uživatelé klienti,

dovolte, abychom vás informovali o novinkách v aplikaci CRIBIS. Přidali jsme nové datové zdroje a rozšířili funkce, abychom vylepšili práci s aplikací.

Jistě všichni víte, že CRIBIS prošel významnou designovou změnou, která respektuje nové trendy v aplikacích. V té souvislosti bychom vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku spokojenosti. Tyto informace nám poslouží především při plánování dalších změn a vylepšení.

Přehled nejzajímavějších novinek najdete níže. Informace o novinkách jsou umístěny i v aplikaci pod tlačítkem Notifikace. V případě, že byste měli zájem o bližší informace, obraťte se na svého obchodního zástupce, případně na e-mail helpdesk.cz@crif.com.

Jsme potěšení, že vám CRIBIS pomáhá eliminovat podnikatelská rizika i v této nelehké době. Prověřování obchodních partnerů je ještě důležitější, než kdy dříve.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Tým Cribis


Dotazník spokojenosti

Chtěli bychom vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku nejpozději do pátku 16.4.2021. Každý desátý respondent od nás obdrží jako poděkování dárkový poukaz ALZA v hodnotě 500 Kč.

Zpětná vazba je pro nás velmi cenná a CRIBIS rádi vylepším tak, aby vám byl užitečným pomocníkem v pracovním životě.

Vyplnit dotazník


Novinky v aplikaci

Katastr nemovitostí: dotazování na LV a archiv dotazů

Přímo v aplikaci se můžete dotazovat rovnou na detail konkrétního listu vlastnictví, není už potřeba nejprve vyhledávat seznam LV. Tuto funkci najdete pod tlačítkem NemovitostiCZ po kliknutí na „Číslo listu vlastnictví“.

Výsledky všech dotazů, které do katastru nemovitostí zadáte, máte nově k dispozici 14 dnů ve „Výsledcích vyhledávání“. Kdykoliv se tak po tuto dobu můžete bezplatně vrátit ke zjištěným údajům.

Tyto funkcionality jsou dostupné pro všechny, kteří mají katastr nemovitostí aktivní.

Komentáře v monitoringu

U alertů, které obdržíte v rámci monitoringu, je možné nově doplňovat poznámky. Poznámky navíc můžete sdílet i s Vašimi kolegy, které mají stejné portfolio i pod svým přístupem.

Pokud exportujete přehled změn přímo z aplikace, poznámky najdete i v exportovaném souboru, takže je můžete předat i těm kolegům, kteří přístup do portfolia v rámci aplikace nemají.

Pokud máte o tuto funkcionalitu zájem, dejte nám vědět.

Výměna šablon s autokorekcí napříč celým CRIBISem

Šablony, které jsou určené pro hromadné zadávání ať už dotazů do CEE, CRE a AML nebo pro nahrávání subjektů do monitoringu, hromadných výstupů a konfliktu zájmů, jsou nově připravené tak, aby Vás Excel upozornil na případnou chybu ve formátování buněk. Jste tak na případný problém upozorněni dříve, než soubor do aplikace nahráváte.

Report vozidel

Zcela novým datovým zdrojem jsou informace z Registru vozidel. U prověřovaných českých právnických osob dohledáte, jaká vozidla mají tyto subjekty registrovaná. V Global reportu najdete základní přehled, bližší detaily se dozvíte v samostatném reportu.

Informace jsou dostupné zpětně do roku 2018. Registr vozidel eviduje nová vozidla a zároveň vozidla s první registrací. K dispozici jsou informace jak o vozidlech, které jsou ve vlastnictví právnických osob, tak i o těch vozidlech, která jsou pořízená na finanční leasing (nikoliv operativní).

Pokud máte o tuto funkcionalitu zájem, dejte nám vědět.

Monitora

Spojili jsme síly se společností MONITORA a díky tomu v CRIBIS nově dohledáte mediální výstupy, které se vztahují k prověřovanému subjektu. Uděláte si tak komplexnější obrázek o sledované společnosti a její reputaci ve všech domácích médiích. U všech výstupů najdete také jeho hodnocení formou sentimentu (zda se jedná o pozitivní, negativní nebo ambivalentní zprávu).

V rámci Global reportu najdete základní informace o mediálních výstupech, v samostatném reportu pak dohledáte seznam s možností prokliku na detail článku/přepisu z TV nebo rádia a to zpětně za 90 dnů.

Pokud máte o tuto funkcionalitu zájem, dejte nám vědět.

Vyhledávání politicky exponovaných osob v rámci AML

V rámci zkvalitňování našich služeb a dosažení co nejbližšího souladu s metodickým pokynem č. 7 publikovaným ze strany Finančně analytického úřadu, resp. zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jsme zapracovali změny v rámci služby AML INFO CHECK vyhledávání politicky exponovaných osob – pro českou i slovenskou variantu těchto dat. Změny byly uvedeny v uvedeny v platnost 18. 3. 2021 pro seznam PEP LIST SLOVAK a 23. 3. 2021 pro PEP LIST CZECH.

V důsledku této aktualizace zdroje PEP LIST CZECH došlo k výraznému snížení počtu těchto subjektů – ze seznamu byly odstraněny soudci nižších stupňů soustavy soudů, vyřazení zastupitelů obcí, dále starostů obcí, které nemají statut obec s rozšířenou působností. Příklady položek, které do seznamů naopak přibyly, jsou někteří z vedoucích ústředního orgánu státní správy a jeho zástupci, vedoucí představitelé státní správy, vysocí důstojníci ozbrojených sil, aj.

Konkrétní výčet pozic, které jsou jako minimální rozsah definice PEP považovány FAU za politicky exponované osoby, najdete v uveřejněném metodickém pokynu.


Marketingové a komunikační využití

Certifikát Dobrá firma

Podmínky pro vydání certifikátu Dobrá firma splní firma, která dosáhne v odborném hodnocení iRating společnosti CRIF stupně A1 – B2 a nebude mít žádné závažné varovné informace. V každodenní obchodní praxi je důležité, jak na vás nahlížejí vaši obchodní partneři. Dobré zákazníky si dodavatelé chtějí udržet a dávají jim často výhodnější podmínky. Dodavatelé s aktuálním hodnocením formou iRatingu a s certifikátem Dobrá firma mohou být úspěšnější v získávání zakázek a ve výběrových řízeních. Více zde na www.dobra-firma.cz.

Ochranná známka Registru platebních informací

Známku REPI může využívat každý přispěvatel fakturačních dat do REPI – Registru platebních informací, a to po dobu platnosti smlouvy o přispívání. Známku poskytujeme v elektronické podobě a lze ji využívat na všech platebních dokladech. Včasná úhrada faktur a jejich sdílení v REPI mohou zlepšit vaši reputaci u ostatních přispěvatelů do registru REPI. Spolehlivý partner navíc získává lepší obchodní podmínky. Známkou REPI upozorníte na fakt, že se věnujete pozornost monitoringu pohledávek napříč trhem.


Analýzy a tiskové zprávy

V období, které je spojeno se spoustou změn, se věnujeme tvorbě analýz, které se zabývají dopady pandemie na osoby, společnosti i celou ekonomiku. Přečtěte si některé z tiskových zpráv, které byly v médiích publikovány.

Spolu se seznamzpravy.cz připravujeme Index insolvencí, který je každý týden aktualizován.


Formulář pro zájemce o služby