Novinky v aplikaci Cribis 11/2020

Novinky v aplikaci Cribis 11/2020

Vážení uživatelé aplikace Cribis,

vaše účty jsme nedávno převedli na novou verzi aplikace Cribis, která zjednoduší, zrychlí a zefektivní vaši práci při prověřování firem.

V současnosti bohužel začínají vzhledem k pandemii COV-19 růst podnikatelská rizika a je důležité mít při jejich prevenci k dispozici maximum relevantních informací. Dovolte, abychom vám představili nové zdroje informací přístupné ve formě samostatných služeb přímo v aplikaci. Služba Monitora obsahuje zprávy z klíčových českých médií od internetových titulů, přes tištěná periodika až po přepisy televizních a rozhlasových pořadů. Druhou nadstavbovou službou jsou country reporty zpracovávané divizí The Economist Intelligence (EIU) v rámci služby SkyMinder, které obsahují měsíčně aktualizované informace o rizicích v jednotlivých zemích.

Neustále zpracováváme vaši zpětnou vazbu a náměty. Na základě vašich požadavků jsme proto připravili funkci Hromadné výstupy, která umožňuje jednoduchou formou zpracovávat více informací. Zároveň spouštíme další školení práce s novou verzí aplikace. Pokud máte zájem, registrujte se.

Jestliže máte zájem o některou z uvedených služeb, stačí vyplnit formulář po tímto článkem a my vše potřebné zajistíme.

Věříme, že nové informační zdroje a funkce ušetří váš čas a zároveň vám pomohou ve výběru důvěryhodných obchodních partnerů.


Pavel Finger
Místopředseda představenstva CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.


Služba Monitora

Nová služba v aplikaci Cribis, která umožňuje vyhodnotit reputační rizika obchodních partnerů. Monitoring médií se zobrazí přímo v reportu sledované firmy. Monitorováno je více než 350 pořadů, 9 000 webů a 2 500 tištěných titulů.

Díky monitoringu médií můžete u prověřovaných firem zjistit například důležité informace o výměnách v managementu, kauzách manažerů, o nových produktech či významných kontraktech sledované firmy.

Informace o počtu článků vztahujících se k prověřované společnosti za poslední 3 měsíce je k dispozici všem uživatelům aplikace zdarma. Ve službě Monitora si můžete zobrazit přehled posledních článků s ukázkou zmínky o prověřované společnosti, které lze až do výše limitů počtu IČ/článků rozbalit celé a exportovat.

Služba Monitora určuje také sentiment článku, tedy celkové vyznění příspěvku. Sentiment vypovídá o tom, zda zpráva vyznívá pozitivně, negativně, neutrálně nebo ambivalentně. Na základě takového posouzení můžete vyhodnotit, jaké je hodnotové vyznění celkového mediálního obrazu sledované firmy.

Country Report a Country Risk Report

V současné době, kdy se většina obchodů odehrává na mezinárodní úrovni a hospodářský vývoj zemí zasažených pandemií je nejistý, nabývá na důležitosti prověřování finančního zdraví nejen obchodních partnerů, ale také prověřování zemí a trhů, na kterých tyto firmy působí.

V rámci mezinárodní služby SkyMinder jsme nově zařadili Country Report a Country Risk Report. Oba reporty jsou vytvářené divizí The Economist Intelligence (EIU) ze skupiny Economist Group, která je světovým lídrem v oblasti Business Intelligence.

Country Risk Report informuje s měsíční aktualizací o rizicích na trzích 131 zemí a obsahuje tyto části:

 • Jednostránkové shrnutí informací o měnovém vývoji, bankovním sektoru, politické a ekonomické struktuře země
 • Analýzu s výhledem ekonomického vývoje formou ratingu na dalších 12 měsíců
 • Prognózu politické a ekonomické situace země včetně platební morálky
 • Detailní datové analýzy země s makroekonomickou předpovědí související s hodnocením rizik jako jsou veřejné finance, bankovní sektor a platební morálka

Country report obsahuje měsíčně aktualizované politické a ekonomické analýzy a předpovědi pro 201 zemí na dalších 12 měsíců a obsahuje tyto části:

 • Stručné shrnutí klíčových prognóz
 • Výhled politických a ekonomických trendů země na dalších 5 let
 • Data a diagramy ukazující roční, čtvrtletní a měsíční statistiky o dané zemi

Oba reporty jsou přístupné jako samostatné placené služby SkyMinder na základě ročního předplatného.

Hromadné výstupy

Funkce vznikla na základě potřeby selektovat najednou větší množství dat z celé aplikace. Uživatelé mohou filtrovat nad veškerými přístupnými daty v aplikaci vlastní datové výstupy připravené na základě jejich individuálních potřeb, se kterými mohou po jejich stažení dále pracovat podle svého uvážení.

Individuálně vytvořené výstupy mohou obsahovat tyto informace:

 • údaje o hodnocení vybraných subjektů
 • informace z účetních závěrek
 • informace o dotacích a veřejných zakázkách
 • varovné informace
 • majetkové vztahy
 • základní informace o subjektech – kontakty, obrat, počet zaměstnanců, atd.

On- line školení aplikace Cribis 10. 12. 2020 od 10:00 do 11:30

Obsahem školení budou praktické ukázky práce s obsahem a funkcemi nové verze aplikace Cribis formou online webináře.

Registrovat na školení se můžete prostřednictvím formuláře na webu CRIF Academy. Následně vám pošleme odkaz na připojení se k webináři. Jakub Tyle se na váš těší.


Formulář pro zájemce o služby