Novinky v aplikaci Cribis – 10/2017

CRIBIS – Novinky v aplikaci 10/2017 

 

1. Změna hodnocení českých subjektů v aplikaci Cribis

V minulém týdnu jsme přistoupili ke dříve avizované změně hodnocení českých subjektů v aplikaci Cribis. Došlo k přechodu z pětistupňové škály stávajícího finančního hodnocení na podrobnější desetistupňovou škálu a zároveň k oddělení finančního a nefinančního hodnocení českých subjektů.

Kompletní informace o proběhlé změně hodnocení subjektů v aplikaci Cribis najdete zde.


 

2. Školení pro uživatele aplikace Cribis

Pro uživatele aplikace Cribis zahajujeme od října 2017 provozování pravidelných školení.

Školení Cribis Start je určeno uživatelům, kteří s aplikací začínají pracovat a potřebují se rychle a přehledně dozvědět, kde najdou potřebné informace a jak lze jednotlivé funkce využívat efektivně.

Školení Cribis Intermediate je vhodné pro uživatele, kteří již mají základní zkušenosti s prací v aplikaci Cribis a potřebují zjistit, jaký další obsah, funkce a případně služby by mohli využívat a zefektivnit tak svoji práci.

Ceny školení a uplatnění voucherů:

  • Cribis Start = 800,- Kč/osobu
  • Cribis Intermediate = 950,- Kč/osobu

Každý z platících klientů aplikace Cribis má možnost využít jednou ročně FREE Voucher pro nejvýše 3 účastníky z jedné společnosti na výše uvedené školení. Vouchery si klienti mohou vyzvednout u svého obchodního zástupce anebo o ně požádat na adrese skoleni.cz@crif.com.

Podrobné informace o obsahu školení, podmínkách, termínech i formulář najdete zde.


 

3. Nové informace – dluhy u Oborové zdravotní pojišťovny ČR

V aplikaci Cribis nově najdete zpětně od začátku letošního roku data o dlužnících na pojistném u Oborové zdravotní pojišťovny (OZP ČR). 

Data z Oborové zdravotní pojišťovny budou aktualizována 1x měsíčně. Dluh nad 100 tis. Kč bude mít vliv na označení společnosti červeným semaforem a pod 100 tis. Kč na označení žlutým semaforem.

Ikona v diagramu vazeb je označena jako „státní dluh“, tj. v české jazykové verzi D (v ostatních jazykových verzích DS).

Obr. 1 – zobrazení varovné informace – státní dluhy v detailu

Příklady


 

4. Přidání nových negativních informací o dražbách nemovitostí

Ze zdroje Centrální adresa jsme pro uživatele aplikace Cribis začali zpracovávat informace o nedobrovolných dražbách nemovitostí, které budou mít v rámci Negativních informací (NI) v české i slovenské verzi zkratku NDN.

Obr. 2 – zobrazení varovné informace NDN v detailu

 Příklad subjektu IČO 69376999

  • fyzická osoba podnikatel, v Cribisu bez zřejmých negativních informací
  • proběhla nedobrovolná dražba nemovitosti –  Katastrální území: Zvírotice, číslo LV:22, kategorie předmětu dražby: Domy – Rodinný dům
  • po kontrole na CEE

Obr. 3: zobrazení záznamu varovné informace v CEE


 

5. CRE SR – rožšíření informací v detailu exekuce

V detailech exekučních řízení z Centrálního registru exekucí  SR došlo k  rozšíření informací o  Oprávněných osobách a také o detailech počátečního a aktuálního stavu nároku řízení.

Tyto položky mohou, ale nemusí být vyplněné u exekučních řízení registrovaných po novelizaci zákona 233/1995 Z.z. účinné od 1. 4. 2017. Pokud hodnoty nejsou vyplněné (resp. všechny obsahují hodnotu 0  EUR), směrodatnou informací je výše plnění a popis vymáhaného nároku, přičemž je exekuce aktivní.

Obr. 4: zobrazení detailu exekuce v CRE


 

6. CRE SR – automatické doplnění informací o peněžité povinnosti

Nově lze ke sledované exekuční kauze zadat doplnění informací o peněžité povinnosti.

V případě automatického doplnění informací o peněžité povinnosti k nalezeným exekucím sledované osoby doporučujeme specifikovat v odpovídajícím poli počet největších kauz, pro které jsou splněny nadefinované podmínky. Tento počet je možné zpřesnit volitelným zadáním maximálního počtu kauz a zadáním staří kauz (kauza ne starší…..). Takové zpřesnění dotazu vám vrátí ve výsledku kromě přehledu exekucí i detaily exekucí osoby odpovídající zadaným požadavkům.

Obr. 5: možnost automatického dotažení peněžité povinnosti v rámci vyhledávání CRE