Novinky v aplikaci Cribis 02/2018

1. Zpřesnění hodnocení slovenských subjektů formou Indexu Cribis

Index Cribis bude u slovenských subjektů od 1. 3. 2018 pro české klienty dostupný v Základním reportu a Short reportu formou 10-stupňového hodnocení, přičemž jde (stejně jako u CZ subjektů s již zavedeným 10-stupňovým hodnocením) o zpřesnění dřívějšího 5-stupňového hodnocení při zachování původní metodiky. 

Stejně jako je tomu u českých subjektů, hodnocení slovenských subjektů je nově rozděleno na finanční a nefinanční hodnocení. Prozatím je hodnocení zobrazeno pouze u těch slovenských subjektů, které mají finanční hodnocení. Ostatní subjekty prozatím hodnocení uvedené nemají, přičemž postupně u nich bude doplňováno nefinanční hodnocení.

Pro zachování kontinuity s dosavadním hodnocením budeme zejména pro web servis nadále udržovat obě formy hodnocení, přičemž je na uvážení uživatele webových služeb, které z hodnocení (10- anebo 5-stupňové) bude nadále využívat.

Ukázka Základního reportu slovenského subjektu s novým 10-stupňovým Indexem Cribis

Ukázka Short reportu slovenského subjektu s novým 10-stupňovým Indexem Cribis

Ukázka převodu mezi 10-stupňovým a  5-stupňovým hodnocení Indexem Cribis


 

2. Rozšíření exportu diagramu vazeb

Na základě podnětů uživatelů jsme rozšířili export diagramu vazeb do formátu PNG (a také tisku) o dialogové okno, které uživatele upozorňuje na to, že velikost exportovaného obrázku překračuje možnosti použitého prohlížeče.

Uživatel má následující možnosti řešení exportu diagramu:

  1. obrázek neupravovat
  2. zmenšit zoom na doporučenou velikost
  3. export oříznout – exportuje se jen aktuálně viditelná část diagramu

Příklad: TBG METROSTAV s.r.o. (IČO 63992990), 3. úroveň vazeb a zobrazení 1:1 (100%)


 

3. Nový typ exportu diagramu vazeb do SVG

Tento typ exportu je nezávislý na velikosti exportovaného obrázku a je možné ho vytvořit v každém aktuálním prohlížeči. 


 

4. Oddělení Varovných a Doplňkových informací v reportech Cribis

 

V souvislosti s požadavky klientů jsme v reportech Cribis rozdělili sekci Varovné informace na Varovné informace a Doplňkové informace. 

Doplňkové informace není možné zařadit mezi varovné informace, protože nenesou negativní vlastnosti (jedná se o informace jako například povinnost zveřejňovat smlouvy, člen advokátní komory, atd.) anebo jejich vliv na hodnocení subjektu není možné určit (například účastník soudního sporu bez detailu, kdy nelze určit, zda je o žalovaného anebo žalobce).

Příklad: LESS & FOREST s.r.o. (IČO 27106632)


 

5. Četnost subjektů s různými typy doplňkových informací v aplikaci Cribis

Doplňková informace Počet subjektů
Subjekt s povinností zveřejňovat smlouvy 8916
Veřejný funkcionář ČR 22170
Veřejný funkcionář SR 3148
Osoba na sankčním seznamu 31
Subjekt řízený, vlastněný, zřízený, založený či jinak ovládaný státem 47890
Sbírka rozhodnutí 3399
Účastník soudního sporu 31474
Investiční zprostředkovatel 36114
Pojišťovací zprostředkovatel 166311
Poskytovatel spotřebitelského úvěru dle zákona o spotřebitelském úvěru 28817
Advokát 28815
Správce konkurzní podstaty 1810