Novinky v aplikaci Cribis 11/2019

1. Hromadná aktivace funkcionality „Vazby přes adresu“ v Diagramu vazeb

Tuto novou funkci jsme všem uživatelům aplikace Cribis aktivovali ve čtvrtek 24. 10. 2019. Pokud někteří uživatelé nemají o zmíněnou funkci zájem, stačí napsat na helpdesk.cz@crif.com a funkcionalitu vám odstraníme.

K čemu vám novinka pomůže – tato doplňková možnost vám primárně umožní sledovat propojenost entit v rámci adresních míst, duplicitní kontrolu adres MěÚ, virtuálních adres či lepší vyhodnocení varovných informací typu KNI (Koncentrace subjektů s negativní informací na uvedené adrese).

Příklad z aplikace

Při rozkliknutí ikony   v pravém horním rohu rámečku se dostanete na detailní informace adresy včetně informace o počtu bytových jednotek, které v daném místě reportujeme.

 

Doporučení – uvědomujeme si skutečnost, že při více úrovních a při práci s historií subjektů se vám budou adresní místa zobrazovat častěji a může dojít ke snížení přehlednosti diagramu. Tento typ vazby lze lehce odstranit v pravém nástrojovém panelu Diagramu vazeb a potvrdit změnu tlačítkem POUŽÍT FILTR.


 

2. Možnost přidání vlastních vazeb v Diagramu vazeb

Uživatelé s touto funkcí si mohou nově do Diagramu přidávat vlastní relace a vazby. Lze propojit jak existující entity již zobrazené v Diagramu anebo si vytvořit vlastní subjekt.

Vlastní vazby jsou sdíleny pouze v rámci vaší společnosti, obvykle mezi vybranou skupinou uživatelů. Tato funkcionalita je zdarma, k aktivaci je zapotřebí kontaktovat helpdesk.cz@crif.com.

 

Příklad z aplikace č. 1 – Přidání relace mezi již existujícími entitami
Po označení dvou subjektů je na levé liště aktivována možnost „PŘIDEJ RELACI“

Subjekty lze jednoduše označit podržením klávesy CTRL a následného označení myší.
V případě přidání pouhé vazby mezi dvěma označenými subjekty je možné následně uživatelem definovat položky a atributy nabízeného spojení (viz. obrázek níže)

Po potvrzení tlačítka PŘIDAT se automaticky zobrazí fialově zvýrazněna vámi vytvořená vlastní vazba. Automaticky také tuto možnost naleznete v levém filtračním panelu DV – Vlastní vazby.
Při najetí kurzorem myši pak, jako obvykle, dostanete detail vlastní vazby.

Dvojklikem na vlastní vazbu lze následně změnit parametry či ji okamžitě odstranit.

Příklad z aplikace č. 2 – Přidání relace mezi existující a novou entitou
Při označení pouze jednoho subjektu a kliknutí na tlačítko PŘIDEJ RELACI se zobrazí dialogové okno, ve kterém je možnost propojení přes již existující subjekt zadáním IČ nebo jména + HLEDAT.

Dostanete se k výsledkům vyhledávání a po zaškrtnutí příslušné entity zvolte PŘIDAT a definujte atributy přidávané vazby a uživatele, se kterými chcete tyto vazby sdílet.

Máte zde rovněž možnost vytvořit si vlastní subjekt a definovat veškeré parametry v případě, že máte oproti zobrazovaným vztahům aplikace Cribis více informací o propojených subjektech.

Při vytváření vlastních entit lze definovat, zda se jedná o PO, FO, FOP či adresu včetně hodnocení jako je Semafor Cribis, avšak nelze zde přidávat samostatná varování, jako je tomu u našich subjektů.

Po vytvoření subjektu následně opět specifikujete atributy relace/vztahu mezi vybranými subjektu, při potvrzení se příslušná entita automaticky zobrazí v Diagramu vazeb jako samostatný výstup.

Vlastní vazby se příslušným uživatelům objeví ve všech následných exportech či ve Flexi reportu.

 

Žádosti o aktivaci prosím směřujte na adresu helpdesk.cz@crif.com s tím, že by bylo vhodné mít představu o konkrétních uživatelích, kterým bude funkce zpřístupněna. V Detailech nastavení účtu aplikace Cribis pak v záložce  můžete jednotlivé uživatele a sdílení upravovat.


 

3. Nová varovná informace Statutární orgán nebo FOP s bydlištěm na virtuální adrese (FVA)

Po vzoru varovné informace FBB – Statutární orgán s bydlištěm na MěÚ jsme pro vás vytvořili podobnou varovnou informaci uvedenou v případech, kdy bude statutární orgán společnosti evidován jako člověk využívající adresu trvalého bydliště ve formě virtuální adresy. U fyzické osoby povedeme v aplikaci nadále zkratku VA. Bude-li však daná osoba zároveň statutárním orgánem v dalších společnostech, uvedeme tento příznak i u subjektů v dalších úrovních pod zkratkou FVA (Statutární orgán s bydlištěm na virtuální adrese).
Tato varovná informace nemá vliv na hodnocení Semafor Cribis.

Příklad z aplikace


 

4. Hromadné dotazování v rámci služby AML Info Check

Pro uživatele nadstavbové služby aplikace Cribis „AML Info Check“ jsme nově zpřístupnili možnost se dotazovat hromadně a to za pomoci použití předdefinovaných XLS šablon pro nahrání seznamu prověřovaných subjektů. Tato funkce výrazně rozšiřuje možnosti plnění zákonných povinností v oblasti KYC/AML.

V případě použití funkce Hromadné dotazování bude použit stejný profil dotazování jako má aktivován přihlášený uživatel. Rozsah prověřovaných skupin (Sankční seznamy, PEP listy, případně Seznamy hledaných osob a Blacklisty) a metodika párování je tedy stejná, jako u manuálního dotazování a řídí se individuálním nastavením uživatele.

Funkce je dostupná na kartě AML Vyhledávání (viz ukázka níže) a to jak pro dotazování na fyzické osoby, tak i v případě prověřování právnických osob. Použité šablony jsou společné pro oba typy subjektů.

V případě, že nemáte funkci aktivovanou a chcete provádět hromadné prověřování subjektů, napište na helpdesk.cz@crif.com.

 

Ukázka formuláře AML Vyhledávání z aplikace