Vazby

Vizuální propojení subjektů a jejich vztahů mezi společnostmi, osobami a adresami.
Detailní pohled na vlastnické struktury nebo společné obchodní zájmy.
Hromadné vyhledávání mezi dvěma seznamy subjektů skrze Report konfliktu zájmů.

Ekonomicky spjatá skupina

Přehledné zobrazení složení ekonomicky spjaté skupiny a seznamu konečných vlastníků společnosti. Metodika definice ekonomicky spjatých skupin je založena na podílu na základním kapitálu prověřovaných subjektů řetězením až na vrchol pyramidy (směrem ke konečnému vlastníkovi). U přímé metody navíc zjišťujeme personální shodu členů představenstva, za předpokladu, že nejsou na vrcholu pyramidy fyzické osoby.

Klient si může zvolit jednu z možných metod výpočtu skupiny – přímou nebo přepočtenou, přičemž u metodiky přepočteného vlastnického poměru je možné zvolit minimální majetkový poměr po zobrazení subjektu ve skupině.

I když se společnost na první pohled jeví jako ekonomicky úspěšná a zdravá, může být ekonomicky spjatá s ohroženými firmami, což může v budoucnu znamenat, že bude mít i taková firma ekonomické problémy.

ESS-01

Hodnocení malý a střední podnik (MSP)

Jedná se o indikativní výpočet, který ulehčuje určování statusu subjektů, zejména žadatelů o dotace.

Tento status byl zaveden dle doporučení Komise evropských společenství. Malý a střední podnik má méně než 250 zaměstnanců a zároveň má buď tržby nižší než 50 mil. EUR nebo bilanční sumu (velikost aktiv) nižší než 43 mil. EUR.

Do definice MSP vstupuje jak samotný subjekt, tak i partnerské nebo propojené podniky. Přičemž u propojených podniků (majetkový podíl nad 50 %) se bere v úvahu 100 % vykazovaných tržeb, aktiv a počtu zaměstnanců, u partnerských podniků (od 25 % do 50 % včetně) se započítává příslušné procento z dosažených údajů.

MSP

Vyzkoušejte si Cribis

Zdarma a bez závazků na 14 dnů

Vyzkoušet zdarma


Využíváte již aplikaci Cribis a máte zájem o další služby?

Napište nám

Ekonomicky spjatá skupina

Updated on 2021-12-10T15:33:20+02:00, by CRIBIS.