Novinky v aplikaci Cribis 06/2020

Nově v aplikaci Cribis

1. Napojení dat z Katastru nemovitostí ČR do firemních systémů klientů Cribis

Vedle aktuální možnosti zobrazení dat z Katastru nemovitostí ČR (KN ČR) v aplikaci Cribis nabízíme klientům v rámci služeb API Cribis Connected novou možnost napojení dat z KN ČR přímo do firemních systémů našich klientů.  

Uživatelé API Cribis Connected služeb získávají prostřednictvím různých typů dotazů následující informace:

  • seznam subjektů (objektů) vyhovujících vstupním kritériím,
  • přehledy listů vlastnictví oprávněných subjektů / osob,
  • kompletní informace z listů vlastnictví.

V případě zájmu o získávání informací z KN ČR formou API Cribis Connected, kontaktujte, prosím, svého obchodního zástupce.

2. Nové informace o struktuře importu a exportu firem

Do Flexi reportu byly k odpovídajícím firmám přidány informace popisující strukturu exportu a importu sledovaných firem s uvedením zemí a území, kam dané firmy vyvážejí nebo dováží své produkty či služby.

3. Slevy reportů zahraničních firem z vybraných zemí ve službě SkyMinder

Klienti aplikace Cribis mohou využít do 30. 7. 2020 slevy na reporty firem z následujících zemí:

Země Produkt Služba Původní cena Snížená cena Sleva
Španělsko Credit Report FULL MONITORING 23 EUR 11,5 EUR 50 %
Španělsko Credit Report ONLINE 26,8 EUR 21,1 EUR 21 %
Portugalsko Credit Report FULL MONITORING 26,9 EUR 11,5 EUR 57 %
Portugalsko Credit Report ONLINE 36,6 EUR 26,9 EUR 27 %
Itálie Credit Report NORMAL 16,3 EUR 10,5 EUR 36 %
Itálie Credit Report ONLINE 16,3 EUR 10,5 EUR 36 %

V případě zájmu o reporty firem z těchto zemí, kontaktujte, prosím, svého obchodního zástupce.


Připravujeme pro vás

1. Rozšíření doplňkových informací v souvislosti s pandemií (realizace: červen 2020)

Při prověřování vašich obchodních partnerů je důležité vědět, do jaké míry může být obor podnikání sledovaného subjektu  ovlivněn pandemií koronaviru nebo jestli tento subjekt obdržel nějakou finanční podporu.

Z tohoto důvodu rozšíříme sekci Varovných a doplňkových informací o následující indikativní informace:

  • COVID19 – Subjekt v odvětví přímo zasáhnutém rozhodnutími státních orgánů
  • COVID19 – Subjekt v ohroženém odvětví
  • COVID19 – Subjekt v sekundárně zasáhnutém odvětví
  • COVID19 – Informace o obdržených podporách (Antivirus, Covid I-II)
  • COVID19 – Pravděpodobnost bankrotu modifikována dle předpokládaného růstu/poklesu HDP

Tento typ informace naleznete v sekci Doplňkové informace výjimečně pod samostatnou zkratkou (c) s možností informaci ignorovat pro případ, že pro vás tento typ informací není relevantní.

Výše uvedená nová doplňková informace nebude mít vliv na hodnocení Semafor Cribis.

2. Nová informace – Ready made společnosti (realizace: červenec 2020)

V návaznosti na požadavky našich klientů zpracováváme novou varovnou informaci se zkratkou „RM“ – Ready made společnosti. Informace bude aktivní od okamžiku založení společnosti, tedy v případě, že subjekt, zabývající se zakládáním a prodejem firem, založí novou dceřinou společnost. V okamžiku prvního prodeje se pak informace stane historickou.

Tato varovná informace nebude mít vliv na hodnocení Semafor Cribis.

3. Nová informace – Statutární orgán/vlastník v insolvenčním řízení (realizace: červenec 2020)

S ohledem na požadavky našich klientů zpracováváme také novou varovnou informaci SIR/VIR:

  • SIR – Statutární orgán v insolvenčním řízení
  • VIR – Vlastník  v insolvenčním řízení

Bližší specifikaci varovné informace včetně metodiky připravíme do informačního okénka v aplikaci.

Tato varovná informace bude mít vliv na hodnocení Semafor Cribis – žlutá.


Naše analýzy a tiskové zprávy

V tomto období plném změn se věnujeme tvorbě analýz ukazující dopad pandemie  na osoby, společnosti i celou ekonomiku. V poslední době jsme k tomuto tématu publikovali například tyto tiskové zprávy, které měly velmi vysokou publicitu v médiích: